О Београд пут-у

"Београд пут" је јавно комунално предузеће за пројектовање, изградњу и одржавање улица и путева.
    ЈКП "Београд пут" је основала Скупштина града Београда 1953. године као дирекцију за путеве града Београда. Од 1975. године Дирекција за путеве је прерасла у РО "Београд пут", а од 1990. године добија статус Јавног комуналног предузећа. Основна делатност кроз протеклих пет деценија, а и данас је одржавање улица и путева Београда.

Данас ЈКП "Београд пут" има око 1500 запослених."Београд пут" одржава око 4000 градских улица приближне дужине око 2.000км, затим 630км регионалних и 550 км локалних путева на територији града Београда, 500 семафоризованих раскрсница, 120.000 саобраћајних знакова и брине о 400 мостова. За све то су оспособљени и људски и машински капацитети. Предузеће ангажује слободне капацитете на тржишту.

    Реализује измене у режиму саобраћаја и води рачуна о одвијању саобраћајних токова у граду који су у надлежности градског Секретаријата за саобраћај. Саобраћајно и препрекама за масу реализује обезбеђење свих масовних и других догађаја у организацији или уз подршку Скупштине града и већину других манифестација у граду.

Руководство ЈКП "Београд пут"

 в.д. директора Београд пут-а Горан Алексић - В.д. директора Предузећа ЈКП "Београд пут"
   Рођен 1954.године. Дипломирани математичар из Београда. Има 32 године радног стажа, на следећим пословима:
Секретар ОРА Београд, секретар Републичке заједнице физичке културе Србије, потпредседник Скупштине општине Нови Београд, члан извршног одбора Скупштине града Београда, в.д. генерални директор Предузећа "Атекс", генералног директора Предузећа "Центротекстил", запослен у предузећу "Графокард" и члан Градског већа Града Београда.Наташа Јоковић - Технички директор ЈКП "Београд пут"
   Дипломирала на Грађевинском факултету Универзитета у Београду. Првих десет година је радила у предузећу ХИ „Милан Благојевић-Наменска“ у Лучанима, као пројектант и надзор, на пословима координације и праћења инвестиција.
   Затим је 6 година у Дирекцији за израдњу у Лучанима била технички директор. Радила је на пословима инвестиционе изградње и планирања, јавних набавки и уговарања, пословима одржавања и организације радова и градилишта. Последње три године ради у Београд путу као помоћник техничког директора, а од априла месеца постаје Технички директор.Слободан Поповић - Помоћник директора предузећа за економске послове ЈКП "Београд пут"
Завршио Eкономски факултет.Претходно радно искуство стекао на пословима финансијског директора у «Лола» корпорацији - фабрика алатних машина.У ЈКП «Београд путу» ради од 1999.године на одговорним местима, а од 2008.године на функцији помоћника директора предузећа за економске послове.Руководиоци сектора (Пређите мишем преко слике да би сте видели име)

gajevicДушко Гајевић - директор сектора за пројектовањеmaravicЖељко Маравић - директор сектора за транспортmarkovicБранислав Марковић - Директор сектора за производњу асфалтаmilosevicДраган Милошевић - Директор сектора грађевинске оперативеturkovicНебојша Турковић - Директор сектора радне заједницеvukajlovicЗдравко Вукајловић - Директор сектора грађевинске механизације